דלגו לתוכן המרכזי

פניות בנושאי בחירות

ניתן לפנות בטלפון בכל נושא הקשור בבחירות

אגף ארגון - בנושא אתרי הצבעה 03-6210607/817

לשכת מנכ"ל 03-6210605

אגף המוניציפלי 03-6210709 פקס: 035258085

ספרי בוחרים - אגף מחשב: 03-6210601