הזמנה לישיבת ועידת הליכוד ליום 29.10.2012

לכבוד חבר/ת ועידת הליכוד שלום רב, הזמנה לישיבת ועידת הליכוד הריני מתכבד להזמינך לישיבת ועידת הליכוד, שתתקיים ביום שני יג' בחשוון תשע"ג ה- 29 באוקטובר...