תנועת הליכוד משתתפת בצער המשפחה על פטירתו של יוסף אבגי ז"ל

תנועת הליכוד משתתפת בצער המשפחה על פטירתו של הרצל ברכה ז"ל

הזמנה לישיבות מרכז הליכוד בנושא תיקון חוקת הליכוד

הזמנה לישיבות מרכז הליכוד ההצעה לתיקון חוקת הליכוד בעניין הליכוד העולמי

תוצאות הבחירות של הצירים מטעם סניף ישראל לועידת הליכוד העולמי

לחצו כאן למעבר לדף "ליכוד עולמי" לצפייה בתוצאות הבחירות

בחירות לועידת הליכוד העולמי: שעות ההצבעה הוארכו. הקלפיות תהיינה פתוחות בין השעות 10:00-20:00

שימו לב: שעות ההצבעה הוארכו. הקלפיות תהיינה פתוחות בין השעות 10:00-20:00

בחירות של הצירים מטעם סניף ישראל לועידת הליכוד העולמי

לפרטים ומסמכים להורדה לחצו כאן