דלגו לתוכן המרכזי

הזמנה לישיבת מרכז הליכוד - יום ראשון, כב' בסיוון תשפ"ג 11.6.2023

לכבוד חבר/ת מרכז הליכוד

שלום רב,

הזמנה לישיבת מרכז הליכוד

אני מתכבד להזמינך לישיבת מרכז הליכוד, שתתקיים ביום ראשון, כב' בסיוון תשפ"ג 11.6.2023 בשעה 18:00 בכפר המכביה, רחוב פרץ ברנשטיין 7 רמת גן, אולם ריימן.

סדר היום:

  1. דיון והצבעה על הצעת יו״ר הליכוד וראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, על הרכב ועדת ההיגוי העליונה לבחירות הכלליות לרשויות המקומיות, שנועדו ליום 31 באוקטובר 2023.

הצעת ההחלטה ושינויים בסדר היום של הישיבה, יפורסמו באתר הליכוד בכתובת www.likud.org.il

  • החנייה ללא תשלום (בחניית הכורכר שנמצאת אחרי המלון בלבד).
  • יש להצטייד בתעודה מזהה.
  • לא תותר כניסה לאולם עם נשק.

בברכה,
חיים כץ, שר התיירות

יו״ר מרכז הליכוד
ויו״ר ועדת החוקה של הליכוד