הודעה לבוחר\ת -כרמיאל

כרמיאל הודעה לבוחר לחצו כאן לכל המסמכים והפרסומים בנוגע לבחירות לרשויות 2023
המשך קריאה: הודעה לבוחר\ת -כרמיאל

הודעה על קיום בחירות - תל אביב

תל אביב לוח זמנים תל אביב טופס הגשת מועמדות למועצת העיר הנחיות בנושא דמי השתתפות - מועצת עיר לחצו כאן לכל המסמכים והפרסומים בנוגע לבחירות לרשויות 2023
המשך קריאה: הודעה על קיום בחירות - תל אביב

הודעה לבוחר\ת - טירת הכרמל

טירת הכרמל הודעה לבוחר לחצו כאן לכל המסמכים והפרסומים בנוגע לבחירות לרשויות 2023
המשך קריאה: הודעה לבוחר\ת - טירת הכרמל

הודעה לבוחר\ת - רמלה

רמלה הודעה לבוחר לחצו כאן לכל המסמכים והפרסומים בנוגע לבחירות לרשויות 2023
המשך קריאה: הודעה לבוחר\ת - רמלה