לוח זמנים כללי בעיריות ובמועצות המקומיות

לוח זמנים כללי בעיריות ובמועצות המקומיות
המשך קריאה: לוח זמנים כללי בעיריות ובמועצות המקומיות

הודעה על קיום בחירות - ירושלים

ירושלים ירושלים לוח זמנים טופס הגשת מועמדות למועצת העיר הנחיות בנושא דמי השתתפות - מועצת עיר לחצו כאן לכל המסמכים והפרסומים בנוגע לבחירות לרשויות 2023
המשך קריאה: הודעה על קיום בחירות - ירושלים

הודעה על קיום בחירות - בני ברק

בני ברק לוח זמנים בני ברק טופס הגשת מועמדות למועצת העיר הנחיות בנושא דמי השתתפות - מועצת עיר לחצו כאן לכל המסמכים והפרסומים בנוגע לבחירות לרשויות 2023
המשך קריאה: הודעה על קיום בחירות - בני ברק

הודעה לבוחר\ת -רעננה

רעננה הודעה לבוחר לחצו כאן לכל המסמכים והפרסומים בנוגע לבחירות לרשויות 2023
המשך קריאה: הודעה לבוחר\ת -רעננה