הודעה לבוחר\ת - קרית גת

קרית גת הודעה לבוחר\ת לחצו כאן לכל המסמכים והפרסומים בנוגע לבחירות לרשויות 2023
המשך קריאה: הודעה לבוחר\ת - קרית גת

הודעה לבוחר\ת - ירושלים

ירושלים הודעה לבוחר לחצו כאן לכל המסמכים והפרסומים בנוגע לבחירות לרשויות 2023
המשך קריאה: הודעה לבוחר\ת - ירושלים

הודעה על קיום בחירות - חדרה

חדרה חדרה לוח זמנים טופס הגשת מועמדות למועצת העיר הנחיות בנושא דמי השתתפות - מועצת עיר לחצו כאן לכל המסמכים והפרסומים בנוגע לבחירות לרשויות 2023
המשך קריאה: הודעה על קיום בחירות - חדרה

הודעה על קיום בחירות - קרית גת

קרית גת לוח זמנים קרית גת טופס הגשת מועמדות למועצת העיר הנחיות בנושא דמי השתתפות - מועצת עיר לחצו כאן לכל המסמכים והפרסומים בנוגע לבחירות לרשויות 2023
המשך קריאה: הודעה על קיום בחירות - קרית גת