דלגו לתוכן המרכזי

הליכוד העולמי

2020

13 ספטמבר 2020

 

10 ספטמבר 2020

 

6 אוגוסט 2020

הרשימות נמסרו ביום 3/8/2020 לראשי הרשימות שעברו את אחוז החסימה. חלקם הגישו ליו"ר ועדת הבחירות, הערות ובקשות בנוגע להרכבת הרשימה. אשר על כן עד להכרעה בבקשות, הרשימות אינן סופיות. 
מנחם נאמן, שופט, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה (בדימוס)
יו"ר ועדת הבחירות של הליכוד

 

29 יולי 2020

טבלת ממלאי מקום צירים לקונגרס ל"ח

טבלת צירים לקונגרס ל"ח

 

12 יולי 2020

 

16 יוני 2020
בחירות של הצירים מטעם סניף ישראל לועידת הליכוד העולמי (ולקונגרס הציוני)

שימו לב: שעות ההצבעה הוארכו.
הקלפיות תהיינה פתוחות בין השעות 10:00-20:00

רשימות מועמדים - פרסום ראשון:

רשימות מועמדים - פרסום שני:

______ 21 מאי 2020 _____

הליכוד תנועה לאומית ליברלית
הבחירות של הצירים מטעם סניף ישראל לוועידת הליכוד העולמי ה - 7

אני מתכבד להודיע בזה לחברי מרכז תנועת הליכוד, כי לוח הזמנים של הבחירות לבחירת הצירים מטעם סניף ישראל לוועידת הליכוד העולמי ה - 7, בוטל.

מנהלת הליכוד תפרסם לוח זמנים מעודכן.

בכבוד רב,
מנחם נאמן, שופט
סגן נשיא, בית המשפט המחוזי בחיפה (בדימוס)


2015

הבחירות לוועידת הליכוד העולמי - מסמכים:

החלטת יו"ר ועדת הבחירות על ביטול הבחירות